Show menuHide menu
Henrikleth.com

Henrik på HF & VUC

Løft elevernes faglige niveau, selvværd og trivsel. Sæt motivation, livsduelighed og teamcoaching på skemaet med Henrik Leth.

Henrik hjælper ledelse og lærere på Gymnasier, HF og VUC med at løfte elevernes motivation, læring og trivsel.

Henrik indgår i strategisk samarbejde med ledelse og lærerne med fokus på implementering af skolens strategi og om udvikling af lærernes didaktiske værktøjskasse, hvor elevernes personlige udvikling, gennemførelse og skoleglæde er omdrejningspunkt.

Samarbejdet foregår med afsæt i skolens mål, udfordringer, skolens DNA samt ledelsens ønsker og Henrik udvikler indsatser, der tilpasses og målrettes klasserne i samarbejde med de involverede lærere.

Aktiviteter og resurser

 1. Lærerkursus i aktiv undervisning med PERMA i sigtekornet

 2. Introdage - opstart af nye årgange - Kickstart af stærke klassefællesskaber

 3. Undervisning i klasserne - oplæg om positiv psykolig og skoleglæde

 4. Teambuilding i klasserne - tillid og fællesskab

 5. NYT: Online kursus - THE BIG 5 - inspiration, viden og værktøjer til et godt "studie" liv

Udvikling af elevernes tværgående kompetencer

Indsatsen omhandler udvikling og inddragelse af en række tværgående kompetencer, som skal sikre eleverne et udbytterigt studieforløb både fagligt, men også med elevernes personlige og sociale kompetencer om løftestang.

Eksempler på tværgående kompetencer der arbejdes med i klasserne: • Fællesskab og deltagelse
• Motivation og identitet

• Fordybelse

• Selvstændighed

• At komme i mål

Book Henriks kursusforløb der kan leveres både fysisk og online

Henrik har samlet sine 15 års erfaringer med coaching, træning og personlig udvikling i online kurset - The big 5 - fem workshops a 90 minutter, som han præsenterer for unge og voksenkursister i dette nye 5 modulers forløb.

Henrik samler i The BIG 5 et nærværende mix af foredrag, øvelser og præsenterer meningsfulde værktøjer, som eleverne integrerer i deres liv i og uden for undervisnigen.

Kursusforløbet er målrettet unge og voksne, der er igang med deres uddannelse og kan integreres i alle fag for alle typer elever.

The BIG 5

 • Bidrager til eleverns dannelse, skoleglæde og selvværd gennem personlige succesoplevelser, ny viden og stærke klassefællesskaber

 • Øger deres selvforståelse og personlige lederskab gennem erfaringer med coachende værktøjer og gennem styrkelesen af skolevaner

 • Skaber en støttende klassekultur, hvor eleverne tør være sig selv og oplever samhørighed med deres studiekammerater i klassefællesskabet

The BIG 5 - Temaer:

 1. Vendepunkter - vejen til motivation og handlekraft gennem selvledelse

 2. Skab FLOW og skoleglæde - sådan løfter du et fag og skaber selvtillid i skolen

 3. Livshjulet - introduktion til coaching med elevernes liv, tanker og følelser i fokus

 4. Du er unik - lige som de andre — om personlighedstyper, introversion, ekstroversion og vejen til selvaccept

 5. Positiv psykologi i undervisnigen - intro til PERMA og stærke klassefælleskaber

Baggrund:

Henrik har trænet og udviklet mennesker i mere end 25 år og har en bred vifte af resultater og relevante cases fra både skoleverden og private virksomheder bag sig.

Han startede Skoleglæde.nu i 2014 og har samarbejdet med kommuner og skoler over hele landet. Se www.skoleglæde.nu

Et tæt samarbejde med KBH Syd HF & VUC

Gennem 2 år har Henrik været ansat i en 40 timer/md. projektstilling som uddannelseskonsulent på KBH Syd HF & VUC, hvor han sammen med ledelse, lærere og elever udvikler indsatser og rammer, der løfter elevernes trivsel, motivation og gennemførelsesprocent.

Henrik står i spidsen for at nytænke og udvikle skolens og lærernes syn på didaktik og læring på uddannelsesinstitutionen, ligesom han på elevniveau underviser klasserne i ovenstående emner.

Dette gør han i tæt samarbejde med lærerne, med med øje for klassernes aktuelle elevsammensætning og respekt for lærernes undervisningsstil.

Samarbejdet har indbefattet:

- Lærerkuser og årlige oplæg for alle 150 undervisere
- Supervision og sparring med lærere

- Ledelsessparring om strategiske indsatser

- Online Elevkurser, classbuilding og klasseintervention

- Virtuelle foredrag i klasserne med THE BIG 5 i en coronatid

- Materialeudvikling med fokus på tværgående kompetencer

- Udvikling af KBH Syd forening

Udtalelser:

Jeg har samarbejdet med Henrik i forbindelse med at oversætte og implementere skolens strategi om fokus på gennemførelse.

Jeg har oplevet samarbejdet som særdeles lærerigt og udbytterigt. Henrik har en evne til at komme med interessante ideer og indspark, som får både ledelse og lærere til at reflektere over vores formål som skole med den profil som vi har, og hvordan vi bliver den skole, vi gerne vil være.


Henrik laver inspirerende kurser for lærerne om f.eks. bevægelse i undervisningen, men går også med ind i undervisningen og arbejder med fællesskabende aktiviteter og herigennem giver lærerne ideer til, hvor de kan arbejdere videre.


Skoler skal booke oplæg eller forløb med Henrik, fordi han har en evne til at få os til at lytte aktivt til ideer og viden, som vi kan bruge til at udvikle vores skole. Det er top motiverende at samarbejde med Henrik, fordi han ser muligheder og gør en nysgerrig på sin egen undervisningspraksis og udviklingsmuligheder i organisationen.

• Hvad siger lærerne generelt?
At det er inspirerende at samarbejde med Henrik. Henrik giver konkrete greb eller værktøjer som lærerne med stor glæde kan omsætte i deres praksis med henblik på at understøtte fællesskabet på holdene og motivationen.

• Hvad siger eleverne - hvad er deres udbytte?
Eleverne er ekstremt lydhør over for Henrik og han møder dem der hvor de er. Som en lærer sagde ”eleverne elsker Henrik”

• Kan du anbefale andre ledelser at bruge Henrik?
Ja, hvis man ønsker at udvikle sin skole, så er Henrik meget inspirerende at samarbejde med. Han har masser af drive og gå-på-mod, og er ikke bange for at sætte spørgsmålstegn ved praksis, hvilket giver mulighed for refleksion, hvorfor vi gør som vi gør – og om vi måske skulle gøre noget anderledes

Tina Slot Simonsen, Pædagogisk leder for gennemførelse
KBH Syd HF & VUC

Henrik er en super underviser som lynhurtigt formår at etablere en relation til kursisterne. Han er ægte interesseret i dem og deres forudsætninger for læring og er en kompetent og reflekteret sparringspartner for underviseren. Han har nye og spændende vinkler på den enkelte lektion og bringer gerne sig selv i spil.

Stine Wolff, HF-lærer, dansk religion og vejleder

Den 19. september 2018 havde vi Henrik Leth fra Skoleglæde.nu til at stå for et arrangement på tre timer med bevægelse i undervisning som omdrejningspunkt. Vi var i alt 130 medarbejdere der blev introduceret til brainbreaks, forskellige strukturer i undervisningen der understøtter læring, og ikke mindst øvelser på egen krop der gjorde oplevelserne sjove, vedkommende og lærerige. Henrik var særdeles dygtig til at få alle medarbejdere med gennem variation, humor og forskellige øvelser der kombinerede teori og praksis – der blev grint meget og tiden fløj af sted selvom det var sidst på eftermiddagen.

PÅ HF og VUC KBH SYD arbejder vi med voksne og det lykkedes skoleglæde.nu at tilpasse øvelserne til netop vores lærere og elever. Dette skete gennem konkrete lokale videosekvensener optaget på vores skole og med vores lærere/elever. Ved at tilpasse øvelserne til netop vores lærere og elever var medarbejderne meget glade for arrangementet. Fordi skoleglæde.nu var godt forberedte på opgaven, kunne lærerne lettere oversætte arrangementet til deres egen hverdag som praktikere på skolen. Flere lærere ytrede, at de alle ville gå i gang med at lave mere og bedre bevægelse i undervisningen med det samme!


Vi kan på det varmeste anbefale skoleglæde.nu til at sætte fokus på bevægelse i undervisningen på hvilken som helst skole.

Jacob Kjærgaard, Uddannelseschef
Kbh Syd - HF og VUC

Henrik har været samarbejdspartner og sparringspartner på en svær HF2 klasse. Han har arbejdet med at skabe motivation hos eleverne ved at give dem succesoplevelser, aktivere dem fysisk, arbejde med fællesskabsfølelsen og starte en refleksion over egne studievane. Henrik er en engageret foredragsholder der er god til at relatere til eleverne og giver energi til fællesskabet.
Henrik er både dygtig pædagogisk og fleksibel ift. ens ønsker og er særligt god til at nå ind til de elever der er allermest skoletrætte. De føler sig set!

Casper Georgsen Christiansen, HF-lærer
KBH Syd HF & VUC

Billeder fra events