Show menuHide menu
Henrikleth.com

Coaching og udvikling i 2024 med Henrik Leth

Henrik Leth

Motivation, indsats og retning skaber resultater. Sammen med ledere, medarbejdere og private løser jeg komplekse udfordringer gennem coaching, sparring og rådgivning. Lad os samarbejde i 2024!

Stærk, glad og sunderei 2024?

Velkommen til coaching og udvikling med Henrik Leth.

Er der en ekstra hård nød, du vil knække? Kan du bruge inspiration, værktøjer og ekstra handlekraft i mødet med nogle kommende udfordringer?

Så kan jeg hjælpe dig. Ring allerede nu og lad mig høre til din opgave og om hvordan, jeg kan bidrage.

Kickstart 2024 - kampagnepris - 800 kr. pr. time

I januar - februar og marts 2023 giver jeg en fast pris på coaching - uanset om du booker 1 eller 6 timer - vælg mellem coaching eller personlig træning.

Jeg er klar til at hjælpe dig privat, hvis du har brug for fornyet handlekraft, motivation og retning eller hvis du ønsker at få succes på private, personlige eller jobmæssige problemstillinger.

Coaching er en fantastisk motiverende og nærværende samtalesession, hvorfra du tager motiverende, nye handlemuligheder og fokuspunkter med dig. Når du integrerer dem i livet, får du over tid succes med din proces.

Henrik Leth - 15 års erfaring med coaching og personlige udviklingsprocesser:

Jeg har siden 2008 sammen med mine kunder skabt ekstraordinære resultater i flere felter:

 • At skabe nødvendige vendepunkter mod det bedre

 • Støtte til både små og store vendepunkter i livet

 • At træffe komplicerede beslutninger

 • At finde vejen til mere livsglæde, arbejdsglæde
  og livskvalitet

 • Ledercoaching - vejen til performance - wellbeing og
  mental sundhed

 • Den gode skilsmisse med fokus på børn og unges
  trivsel

 • Vejen til stærkere selvværd for både unge og
  voksne

 • Skræddersyet forløb omkring fysisk og mental
  sundhed

Jeg har arbejdet med at hjælpe mennesker på vej siden 2008, hvor jeg blev uddannet life- og businesscoach fra Manning Inspire.

Efter nogle få år rundede jeg de første 1000 sessioner og denne fantastiske del af mit job har bragt mig tæt på stort set alle typer mennesker. I fællesskab med mine kunder har jeg ledt og søgt efter unikke veje til at løfte liv, arbejdsglæde og sundhed til et højere niveau.

Du kan booke mig til udviklingsforløb på 1 til 10 gange.

Mine priser ligger sådan (April 2024 - december 2024):

1 x indledende samtale via telefon: Gratis

1 x coaching a 60 min. 950 kr.

3 x coaching a 60 min. 2.550 kr.

5 x coaching a 60 min. 4.000 kr.

10 x coaching a 60 min. 7.500 kr.

10 x personlig træning a 60 min. 7.500 kr.

Alle priser ved private bookinger er inklusiv moms.

Vil du gerne dykke ned i mine forskellige pakker, så har jeg beskrevet dem herunder, ellers bare ring med det samme og lad os få talt om behov, ønsker og muligheder -

Telefon: 27 28 41 22 .

Se mere under Ironman, hvis du konkret ønsker støtte til sundhedsmæssige projekter.

Velkommen til :)

Mange hilsner Henrik


Fra pizzafar til Ironman

Jeg har selv været dybt involveret i egne udviklingsprocesser, hvor livet krævede noget ekstra og brugte bl.a. 2006-08 på at danse mig ud af et fantastisk ”backpackerliv”, hvor jeg i Danmark boede på en 35 fods sejlbåd i Christianshavn og derfra sprang ind i livet som familiefar. Næste step op var fra 2009-11, som jeg brugte på at forvandle mig fra pizzaspisende, nybagt far til to på 91 kg. til til 2x Ironman på 79 kg.

Jeg har i 2011-12 løftet mig ud af et ulykkeligt forhold trods vores 2 dejlige børn og blev delefar. Jeg kom op igen og skabte en ny start og blev gift i 2014 med Eva og har nu 4 børn.

I 2013 tog jeg springet fra at være lærer i Gentofte til at blive selvstændig med Henrikleth.com og grundlagde i 2014 Skoleglæde.nu. Jeg gennemgik 14 måneders businesscoachingforløb med Weboard og fik på 3 år succes med at løfte trivsel, sundhed og skoleglæde i 5 store kommunale skoleprojekter.

Vi er alle forskellige, men jeg ved, at vi har en masse blinde vinkler og uudnyttede resurser, som kan skabe ekstraordinære resultater. Jeg ved, at vi kan mere, end vi selv tror, men også at nogle processer kræver en ekstra støtte og ekstern inspiration for at få motivationen i top.

Efter at have arbejdet med udvikling, træning og coaching af mennesker i et halvt liv, er jeg kun blevet bekræftet i, at vi alle kan løfte os, hvis vi bestemmer os for det. Coaching og træning er for mange vejen frem.


Henrik Leth tilknyttet jeres virksomhed

Jeg har været tæt på mange, der har haft stress lidt for tæt på livet og der er næppe noget mere meningsfuldt for mig end at bidrage til, at mennesker undgår eller kommer ud af den tilstand.

I 2017-19 hjalp jeg derfor direktionen fra AP-pension som ekstern coach med coaching og personlig træning, så de kunne holde balance i livet, bygge sig sundere og gøre sig mentalt parate til en særlig hård periode i organisationens historie.

Ser du som leder, at jeg kan bidrage i jeres ledelsesteam eller på medarbejderniveau, så har jeg grundet Corona mulighed for dette i 2021. Det vil glæde mig at hjælpe.

Business coaching

Business coaching skaber målrettet organisatorisk og personlig udvikling.

Coachingen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder eller leder, og er baseret på en overbevisning om, at lederen er i stand til selv at formulere sine problemer og udviklingsområder, og at lederen med den rigtige coaching også selv er i stand til at generere de svar, der fører til konkrete individuelle handlinger.

Jeg kan opfordre til handlinger, der hjælper lederen med at bearbejde problemer og udnytte udviklingsmulighederne, og dermed bringe lederen videre i sit liv og tættere på sine mål, såvel personligt som arbejdsmæssigt.

Coaching fungerer således som katalysator for lederens egen løsning af problemer og udvikling af evnen til at udnytte de potentielle muligheder. Coachens primære rolle er at udfordre lederen i dennes tænkning og handling.

I business coaching får du både en faglig og personlig sparring, hvor det typisk handler om at slå til og få succes på jobbet.

Gennem coachingen og den grundige refleksion udvælges de bedste kombinationer på løsningsmodeller i forhold til udfordringer og mål.

Med en klar kurs og ny energi springer du tilbage i dit arbejdsliv, og skaber de resultater, du ønsker. Det er mit mål, at hver coachingsession er en motiverende og udviklende proces, og at du går fra coachingen med fornyet overblik, fokus og en strategi, der bringer dig nærmere målet.

I forhold til coaching er du eksperten, og jeg assisterer dig i:

 • At se muligheder

 • At finde resurser

 • At skabe overblik og prioritere

 • At styrke din kreativitet

 • At konstruere excellente løsninger

 • At fastholde den nye kurs

Udfordringerne kan være

 • At forventningerne i jobbet ikke er afklarede

 • At medarbejderne gør noget andet, end det, du
  ønsker

 • At målene ikke er afstemte og klare

 • At der mangler motivation og commitment

 • Stress

Jeg kan hjælpe dig til klarhed, struktur, gennemslagskraft og at sætte grænser, samt finde frem til den justering, der giver det bedste resultat.

Da vi ofte besidder flere resurser, end vi er bevidste om, har vi typisk blot brug for sparring med en coach, for at resurserne kan træde frem og komme i spil. Andre gange har vi måske brug for målrettet og individuel kompetenceudvikling gennem faglig sparring med en coach. Dette er typisk også billigere og mere effektivt end kurser.

 • Du kan få coaching én til én, coaching af dine
  medarbejdere, coaching af teams/afdelinger.

 • Coachingen er et effektivt redskab, der giver overblik, fokus, motivation og resultater - som gerne skulle kunne måles både på bundlinjen og på arbejdsglæden.

Ring til mig på 27 28 41 22 og hør om mulighederne.

Teamcoaching

Teamcoaching er designet til at tackle en virksomheds mange forskellige udfordringer i en travl og ambitiøs hverdag.

Teamcoaching skaber motiverede og engagerede teams, der bygger deres resultater på entusiasme, ansvarlighed, indbyrdes respekt og forståelse.

Henrik Leth har siden 2008 arbejdet med coaching af teams, coaching af ledere, ansatte og medarbejderudvikling generelt. Han går til de ansatte med respekt, nærvær og en særdeles anerkendende tilgang.

Henrik hjælper med udvikling af nye perspektiver og retning og hans effektive og målorienterede karakter skaber handling, bevidstgørelse og motivation på samme tid.

Coaching af teams og grupper

Henrik tilbyder coaching af teams og grupper, som ønsker at overkomme forhindringer og arbejde målrettet mod fælles mål.

Coachingen har fokus på at skabe effektive resultater.

Teamcoaching er en utrolig motiverende proces, da vi tager fat om udfordringerne og holder teamet i fokus.

Teamcoaching sætter gang i en spændende udvikling med det samme.

3 timers Workshop "Effektivitet og arbejdsglæde"

Trænger I til at se hinanden i øjnene? Kan jeres arbejdsliv blive lidt sjovere, hvis I får talt ordentligt sammen? Har I glemt at påskønne hinandens forskelligheder? Bruger I teamets kompetencer hensigtsmæssigt?

Vi præsenterer en motiverende workshop til teams og afdelinger, der ønsker at sætte fokus på optimering af arbejdsdagen, relationer, effektivitet og arbejdsglæde. En workshop med et klart mål om udvikling af indsatser der skaber de resultater I. ønsker.

Ser APV´en ikke for godt ud, eller er den direkte rødglødende?

Ring og hør nærmere på 27 28 41 22.


Coaching styrker commitment og handlekraft, og der udvikles større ansvarlighed, rolleforståelse og accept i teamet.

Større motivation og effektivitet

Gennem oprigtig inddragelse i udviklingen af løsninger på egne udfordringer bliver teammedlemmerne mere motiverede og effektive. Det er deres hverdag, der er på dagsordenen. Sammen definerer I målet, der får jer til at rykke.

Et effektivt team er præget af:

 • En troværdig ledelse og kapable personer i alle
  roller

 • Et fælles mål og en klar retning

 • En fælles forståelse af roller, afhængighed og
  værdier

 • Stærke relationer med partnere uden for teamet

 • Medlemmer der har tillid til og respekt for
  deres kolleger i og udenfor teamet

 • Evnen til løbende opfølgning og justering af såvel den enkeltes, som teamets præstationer

Enkelte vigtige justeringer, bestemt af teamet, betyder større overblik, arbejdsglæde og engagement med bedre resultater til følge.

Teamcoaching er et langsigtet og effektivt redskab, der benyttes til at skabe sammenhæng, motivation og handlekraft i hverdagen.

Teammedlemmerne udvikler bevidsthed, ansvarlighed og præsterer bedre ved for eksempel:

 • At øge bevidstheden om medlemmernes resurser og
  samspil

 • At øge teamets effektivitet ved større
  inddragelse i udviklingen af løsninger

 • At forbedre kommunikationen og relationerne i
  teamet generelt

 • At beskrive mission og vision for teamet

 • At skabe ejerskab i forhold til fælles mål og
  strategier

 • At udvikle metoder til hvordan der skabes vinderkultur

Vil I skabe en coachende kultur?

En coachende kultur er først og fremmest inspireret af den positive psykologi. I en travl hverdag glemmer man let vigtigheden af at påskønne hinandens indsats. Kritikken bliver ikke altid givet konstruktivt, og en negativ spiral har gunstige vilkår.

Med en coachende kultur skabes der fundament for, at alle trives bedst muligt, og får mulighed for at udvikle sig, både sammen og individuelt. Med få ganges coaching og events hjælper vi jer i gang med at udvikle en vinderkultur.

Der bliver prioriteret plads og tid til coachende samtaler og evaluering af strategierne. Når medarbejderne gensidigt lærer at coache hinanden, trækkes der på alle resurser i gruppen, og medarbejderne udvikler sig sammen, mens de lærer af hinandens problematikker.

Ved et forløb med teamcoaching bliver I bedre til:

 • At forstå egen og andres tænkning og adfærd

 • At holde fast i den del af virksomhedskulturen, der virker

 • At kunne ændre uhensigtsmæssig adfærd

 • At dele jeres viden, erfaringer og refleksioner med hinanden

 • At få en anden vinkel på problemer og udfordringer

 • At fokusere på det der virker og anerkende hinanden


PERSONLIG KICKSTART med Henrik Leth

Er det nu, du vil i gang? Fokusere, motiveres og prøve noget nyt?

Så tilmeld dig Henrik´s PERSONLIG KICKSTART, der optimerer din hverdag, din mentalitet og fysik.

Forløbet skaber fokus og handlekraft. Samtalerne kan hjælpe dig med det, der er relevant for dig! Det kan være, du ønsker hjælp til bedre livskvalitet, mindre stress og mere mentalt overskud. Måske har du arbejdet for meget og ønsker en bedre balance i livet?

Hvad ønsker du sparring omkring? Trivsel på jobbet, parforholdet eller vil du have et bedre forhold til dig selv?

Ring og lad os tale mulighederne igennem.

Måske kender du mig forvejen? Måske har vi trænet sammen, men en ting skal du vide; Jeg ved vi kan løfte os og få det liv, vi ønsker. Løsningen er tættere på end vi tror!

Jeg har været der selv.

Jeg gør mit absolut bedste hver gang, og du får gennem forløbet indsigt og redskaber, der kan holde dig fokuseret og glad, også når forløbet er slut.

Det er 2 timer pr. gang og du kan forvente, at det både er krævende, lærerigt, sjovt, hårdt og effektivt.

Ring nu og hør om det er noget for dig. Ring på 27 28 41 22 eller skriv en mail til mig på henrikleth@henrikleth.com

Fokus og commitment

Jeg har sammensat en motiverende og effektiv pakke med et perfekt mix af det, der skaber fokus og commingment:

 • 5 sessioner med personlig lifecoaching (bemærk -
  ikke businesscoaching)

 • 5 gange personlig træning

 • 1 individuelt tilpasset træningsprogram hvis det
  ønskes og

 • Derudover mulighed for tilkøb af ekstra coachingsessioner for 700 kr. pr. session (normalpris 850 kr.

Overblik

 • Forløbet foregår én til én i dit tempo, og når
  det passer i dit program.

 • Vi mødes på mit kontor på Østerbro i 2 timer pr.
  gang.

 • Jeg laver kaffe eller te, og sammen finder vi løsninger, strategier og kurs, der motiverer dig på en helt ny måde!

Dit udbytte

1. Du bliver motiveret

2. Du får overblik, handlekraft og fokus på det
vigtige

3. Du sætter mål og når dem

4. Du lærer de bedste redskaber inden for personlig coaching

5. Du finder ind til de mentale strategier, der gør forskellen

6. Du får træning flettet ind i hverdagen og sammen finder vi de træningsmetoder, der hjælper til med, at netop din krop bliver trænet og udfordret tilpas.

Konceptet er simpelt og effektivt

Vi gør det, der virker! Jeg blander coaching og personlig træning.

Forløbet er intenst, fokuseret og motiverende.

Dit fysiske og mentale velbefindende er afgørende for din evne til at nå vigtige mål.

I coachingforløbet assisterer jeg dig i følgende:

 • At udvikle en plan, redskaber og strategier

 • At vælge og prioritere det rigtige
  At gøre det rigtige

 • Og fortsætte!

Du får energi, glæde og mentalt overskud gennem den fysiske træning samt resultatet af, at du nu er fokuseret og mere afklaret.

I takt med, at du får mere energi, fokuserer anderledes og når dine delmål, kommer glæden og handlekraften op til overfladen.

Overblikket og fokus skaber vi sammen, så du når målene!

Er PERSONLIG KICKSTART med Henrik Leth noget for mig?

Kan du svare ja til nogle af nedenstående, så meld dig til!

 • Du har brug for motivation, overblik eller en ny mental optik

 • Du ønsker at tage de rigtige beslutninger og løfte dit liv op på et højere niveau

 • Du vil have det bedre med din krop og dig selv

 • Du føler dig klar til at integrere nye elementer i dit liv

 • Du er nysgerrig efter at klarlægge dine prioriteter og begynde at leve derefter

 • Du vil skabe et liv med nye vaner, der skaber energi og glæde

 • Du har en drøm, der skal kigges nærmere på

Forløbet: (du bestemmer selv startugen)

1. uge: Både coaching og derefter træning udendørs på Kastellet eller i Classens Have (evt. i Fitness.dk mod betaling for leje af sal)

2. uge: Coaching og derefter træning

3. uge: Coaching og derefter træning

4. uge: Pause

5. uge: Coaching og dereftertræning

6. uge: Pause

7. uge: Afsluttende coaching og træning

Samlet Pris: 7.500 kr.

Det siger vores kunder

Jeg har med stor tilfredshed brugt Henrik til sparring, coaching og personlig udvikling i forbindelse med mit job som direktør for YWC Sports. Henriks engagerede væsen og professionelle tilgang har hjulpet mig med at holde boldene i luften, kaste lidt flere op og få sat tanker og ideer i bokse og kasser, så der er plads til nye.

Der er ingen lette løsninger og tro ikke du går ikke fra første session og tænker "jeg er kureret". Tro i stedet på at brikkerne falder på plads for dig selv efter flere sessions - og vid samtidig at effekten er så mange gange stærkere.

Rigtig god fornøjelse!

Thomas Veje Olsen, Direktør YWC sports
IRONMAN COPENHAGEN

Hej Henrik,

Jeg bliver sgu lige nødt til at skyde lidt god karma i din retning. Der skal i al sin enkelhed lyde et stort tak, kan mærke i hele skroget at seancerne med dig skubber mig og udvikler mig til at få det bedre.

Denne uge med Amaya er helt suveræn, hun smider så meget kærlighed til mig og vores uge er så harmonisk at det næsten er latterligt perfekt J Jeg har fuldstændigt styr på hende og mig selv når vi er sammen.

Kan mærke hun af og til som børn jo gør pisser mig af, men indeni mig starter en proces når blodet begynder og koge. Jeg løser det og padler videre uden vi får sammenstød som tidligere.

Kæft det giver overskud. Jeg glæder mig til fremtiden med hende fordi det her nu er jo " bare " konsolidering og det at finde manuskriptet, fremover skal der jo bygges på fordi kærligheden til ens barn har jo intet loft.

Så jeg vil godt rose dig, du giver mig værdifuld sparring og det er jeg dybt taknemmelig for J

God weekend til dig og dine kære.

Bedste hilsner

Rasmus

Med venlig hilsen/Best regards

Rasmus Jul, Sales manager

Kære Henrik.

Vi var alle meget glade for eventen og teamcoachingen. Jeg tror, at teamet var lidt overraskede over, hvor sjovt de synes det var.

Overordnet set blev vores bevidsthed skærpet, samtidig med at vi havde det sjovt. Det blev det helt rigtige udgangspunkt til arbejdet med en faglig/opgavemæssig prioritering.

Som leder fik jeg derudover et bedre indtryk af, hvorledes gruppen arbejder sammen som team, og et indtryk af hvad de sammen og hver især prioriterer, og således hvordan deres ambitioner gav sig udtryk (det er helt klart, at kvalitet er vigtigt for dem).

Vi vil anbefale en sådan session til andre, det var sjovt, og man fik noget med hjem i bagagen.

Camilla Kinch Jensen, Senior Director, Investor Relations
Novozymes A/S

Henrik har i en periode fungeret som min personlige coach, hvor han har hjulpet mig med at opsætte mål og rette min opmærksomhed mod processen i at nå netop denne ønskede tilstand.

En stor tak skal lyde til Henrik, for at jeg har fået en endnu stærkere tro på, at alting kan lykkes med den rette motivation.

Rasmus Daugaard, tidl. professionel fodboldspiller,