Show menuHide menu
Henrikleth.com

Henrik Leth i uddannelsessektoren

Henrik indgår i både små og store skoleudviklingsprojekter. I samarbejde med skoleledelser og forvaltninger bidrager vi med indsatser, der støtter lærerne i deres arbejde med at øge elevernes læringsudbytte, selvværd, motivation, trivsel og sundhed. Vi bygger bro mellem skoler og virkeligheden og samarbejder endvidere med virksomheder, der via CSR indsatser ønsker at bidrage til vores arbejde med at udvikle skoleindsatser af højeste kvalitet og med fokus på højaktuelle behov. Se mere på www.skoleglæde.nu

Henrik har et passioneret hjerte, der banker for at hjælpe børn, unge og voksne i uddannelsessektoren og har en mange årig og bred erfaring med skoleudvikling - både i grundskolen, på gymnasier og på VUC. Skoler og uddannelsesinstitutioner kan booke Henrik og teamet i Skoleglæde.nu til trivselsindsatser, lærerkurser og foredrag for både elever, lærere og forældre.

Siden 2014 har Henrik viaSkoleglæde.nustået i spidsen for kommunale skoleprojekter i bla. Gentofte, Fredensborg, Greve, Albertslund og senest et 3 årigt samarbejde med Ikast-Brande Kommune. Henrik er aktuelt projektansat som udviklingskonsulent på KBH Syd HF & VUC, hvor han i samarbejde med ledelsen bidrager med viden og værktøjer, der skal styrke undervisning, læringsudbytte, trivsel, medborgerskab og løfte gennemførelsesprocenten.

Her på siden præsenterer vi eksempler på vores arbejde med skolerne og den værditilførsel, vi bidrager med i uddannelsessektoren og nogle helt konkrete cases.

Fælles værdiskabelse gennem privat-offentlige samarbejder med virksomheder, skoler og kommuner

Udover et direkte samarbejde med skoler og uddannelsessteder indgår Henrik og hans team i Skoleglæde.nu i skoleprojekter i fællesskab med virksomheder, der ønsker at bidrage til børn og unges livskvalitet, læring og udvikling:

Med CSR støtte fra virksomheder som PwC, BESTSELLER og Apollo har vi siden 2015 udviklet undervisningsforløb og materialer, der sikrer langsigtet effekt og forankring af vores skoleprojekter. Repræsenterer du en virksomhed, der ønsker at samarbejde med Henrikleth.com om at bidrage til indsatser i uddannelsessektoren, så hentCSRpræsentationher eller se mere på Skoleglæde.nu undersamarbejdspartnere.

Repræsenter du en uddannelsesorganiastion, skole eller kommune og ønsker du flere informationer eller sparring omkring, hvordan vi kan samarbejde med målet om at løfte elevernes og lærernes skoleglæde - kontakt gerne Henrik via mail eller tlf. herunder direkte og kig nærmere på vores arbejde via læringsportalen Skoleglæde.nu.

Det vil glæde os at høre fra jer!

Et samarbejde med Skoleglæde.nu

Med et tværfagligt team har Henrik siden 2012 udviklet søstervirksomheden Skoleglæde.nu, som primært bidrager til kommunale skoleudviklingsindsatser og som gennem privat-offentlige samarbejder løser væsentlige problemstillinger ude på indviduelle skoler og i hele kommuner.

Gennem en helhedsorienteret indsats i tæt samarbejde med skoleforvaltninger, skoleledelse og lærerne, skaber vi bedre skoler gemmem løft af motivation, trivsel og samhørighed gennem didaktik og organisatoriske greb og vi indgår i udviklingsprocesser på alle niveauer på skolerne.

Ønsker I at støtte skolerne og lærerne i arbejdet med at skabe en mere aktiv og varieret skoledag, så eleverne trives og lærer bedre? Eller har I skoler i kommunen, som har behov for en særlig støtte til at løfte trivsel og samhørighed, så er vores materialer og læringsportal www.skoleglæde.nu måske noget for jer.

Vi har siden 2012 udviklet indsatser for kommuner og skoler, hvor ønsket er at løfte elevernes læring og skoleglæde. Skoleglæde.nu er udviklet af Henrik Leth, som har været lærer i Gentofte Kommune siden 1999, men som i 2012, syntes der kunne være mere bevægelse, samhørighed og trivsel i skolen. Siden da er vi vokset - også med opgaven - og har nu forfinet vores skoleindsatser i en sådan grad, at vi godt tør invitere flere med.

Et vigtigt parameter for vores virke er, at lærerne kan mærke, at vi alle er lærere, og at vi har en stor indsigt i lærernes dagligdag og praksis. Et samarbejde kan konkret indeholde, at vi bidrager med digitale og analoge materialer, elevforløb, lærerkurser eller en samlet skolepakke. Se skolereferencer her.

Mulighed for økonomisk støtte i 2021-22

Vi samarbejder med større virksomheder bla. BESTSELLER, APOLLO og PWC, der via CSR indsatser ønsker at gøre en forskel for børn og unge og derfor støtter vores arbejde ude på skolerne. Vi har fået nye midler til kommunale indsatser, der ønsker at løfte disse  (bløde - men afgjort centrale områder - det kommende skoleår 2021-22. Se indslag i pressen her.

Omdrejningspunktet for vores arbejde er at løfte elevernes læring og trivsel gennem styrkelsen af deres personlige- og sociale kompetencer, samt udvikling af stærke og trygge klassefællesskaber.  Vi har vedhæftet en præsentation af vores skolepakker med CSR tilskud for året 2021-22.

Bevægelse som løftestang

Vores undervisningsforløb styrker læringslyst og klassefællesskab med især aktiv undervisning, samarbejde, leg, motion, positiv psykologi (PERMA) og bevægelse som løftestang. Gennem digitale forløb og materialer hjælper vi lærerne med at løfte opgaven i hverdagen, uden det kræver nævneværdig ekstra forberedelse.

Vi arbejder både med enkeltstående motivationsevents, brobygningsdage og flerårige indsatser – så vi kan med rette sige, at vi har lidt af hvert på hylden, som altid tilpasses skolernes ønsker, behov og muligheder.

Ikast-Brande-Modellen

Vi har forløb og materialer til alle klassetrin og arbejder med et bæredygtigt sigte og har bla. udviklet en model i et 3 årigt samarbejde med Ikast-Brande Kommune, hvor vi uddanner 6. årgang som Træningsambassadører, der gennem skoleåret får en masse læring og inspiration omkring træning, motivation og formidling. Eleverne bidrager herefter direkte i indskolingen med vores indskolingsmateriale Klassefitness KIDS, som vi håber, I får lyst til at se nærmere på.

Alt samlet et sted - vi gør det let for lærerne

På vores portal ligger undervisningsforløb og mange plug&play muligheder for at sammenflette motiverende breaks og sociale træningslege for eleverne, hvor de tilegner sig kundskaber, vaner og erfaringer indenfor træning/motion og afvikling af denne, som de forhåbentlig endvidere kan bære med sig gennem livet. SeSkoleglæde-portalenher.

Det siger vores kunder

Henrik Leth har i efteråret 2015 gennemført forløb omkring bevægelse i undervisningen på alle skoler i Albertslund Kommune. Vi startede planlægningsarbejdet i foråret og valget faldt på Henrik, pga. de erfaringer han havde fra andre skoler og på baggrund af det oplæg, han sendte til kommunen.

Henrik har gennemført en temadag på hver skole, hvor lærerne gennem aktive øvelser fik konkrete idéer til, hvordan de kan inddrage bevægelse i den almindelige undervisning. Derudover har alle pædagoger, der er tilknyttet skolerne, ligeledes været på kursus.


I planlægningsfasen var han forbi alle skolerne og havde møde med hver enkelt skoleleder, så skolen i fællesskab med Henrik kunne planlægge forløbet for netop deres skole.


Henrik har under hele forløbet rettet hans oplæg til, ift. de krav vi havde som kommune.


Ledere, lærere og pædagoger har alle været meget tilfredse med forløbet, hvilket man også kan læse i de mange positive evalueringsskemaer, der blev udfyldt på hver skole.


Albertslund kommune siger tak for et godt og spændende samarbejde og giver Henrik Leth vores bedste anbefalinger med på vejen.

Henriette Krag, Chef for Skoler og Uddannelse
Albertslund Kommune

Den 19. september 2018 havde vi Henrik Leth fra Skoleglæde.nu til at stå for et arrangement på tre timer med bevægelse i undervisning som omdrejningspunkt. Vi var i alt 130 medarbejdere der blev introduceret til brainbreaks, forskellige strukturer i undervisningen der understøtter læring, og ikke mindst øvelser på egen krop der gjorde oplevelserne sjove, vedkommende og lærerige. Henrik var særdeles dygtig til at få alle medarbejdere med gennem variation, humor og forskellige øvelser der kombinerede teori og praksis – der blev grint meget og tiden fløj af sted selvom det var sidst på eftermiddagen.

PÅ HF og VUC KBH SYD arbejder vi med voksne og det lykkedes skoleglæde.nu at tilpasse øvelserne til netop vores lærere og elever. Dette skete gennem konkrete lokale videosekvensener optaget på vores skole og med vores lærere/elever. Ved at tilpasse øvelserne til netop vores lærere og elever var medarbejderne meget glade for arrangementet. Fordi skoleglæde.nu var godt forberedte på opgaven, kunne lærerne lettere oversætte arrangementet til deres egen hverdag som praktikere på skolen. Flere lærere ytrede, at de alle ville gå i gang med at lave mere og bedre bevægelse i undervisningen med det samme!


Vi kan på det varmeste anbefale skoleglæde.nu til at sætte fokus på bevægelse i undervisningen på hvilken som helst skole.

Jacob Kjærgaard, Uddannelseschef
Kbh Syd - HF og VUC

I fredags havde vi besøg af Henrik Leth fra Skoleglæde.nu fra kl. 10-15, hvor han med gnist, gejst og stor indsigt i lærernes arbejdsfelt introducerede konceptet. Hele lærergruppen var aktive og fik på egen krop og helt konkret leveret masser af motiverende input til bevægelsesorienteret undervisning med fagligt fokus.

Der blev hoppet, danset og dyrket Yoga i vores personalerum til den helt store guldmedalje, og da dagen var omme havde jeg en flok trætte, men meget begejstrede lærere, der i den grad følte at de havde fået input, der gav dem mulighed for at videreudvikle deres undervisning i retning af at skabe bedre trivsel, mere bevægelse og motivation hos eleverne.


Dagens indhold gav virkelig mening for dem, og vi glæder os meget til de kommer og laver bootcamp for vores elever på 5. og 6.årgang.


Som en lærer skrev til vores opslag på Signaturskolens FB-side:

- Det var fantastisk:-)


Så tak for den mulighed – det vil helt sikkert komme til at gøre en forskel for både elever og lærere i særdeleshed på Mellemtrinnet i det kommende skoleår.

Vibeke Thora Hornbak, Pædagogisk leder for undervisningsdelen
Signaturskolen

Fra Greve Kommune, Center for Dagtilbud & Skoler siger vi også mange tak for samarbejdet. De netop afholdte workshops for skolernes mellemtrins-og udskolingslærere har givet en kæmpe vitamin-indsprøjtning til arbejdet med bevægelse, motivation og trivsel på skolerne. Alle deltagere fik både enkle og overskuelige input til at bruge bevægelse i undervisningen, samtidig med at de på egen krop oplevede hvor megen energi det skaber når man både lærer, bevæger sig, - og har det sjovt sammen.

Der var smil på læben og høj latter hele dagen, samtidig med en helt klar oplevelse af relevans i forhold til egen undervisning. Det er flot! Indholdet i de afholdte workshops var afvekslende og godt struktureret, så deltagerne på egen krop mærkede hvad aktiv undervisning betyder.


Og stor ros til Henrik og Birgitte der formidlede engagerende, med kobling til praksis og med masser af humor.

Jette Berthelsen, Udviklingskonsulent
Greve Kommune

Eksempler på Henrik Leth i uddannelsessektoren