Team coaching

coaching bred

Team coaching er designet til at tackle en virksomheds mange forskellige udfordringer i en travl og ambitiøs hverdag.

Team coaching skaber motiverede og engagerede teams, der bygger deres resultater på entusiasme, ansvarlighed, indbyrdes respekt og forståelse.

Henrik Leth har siden 2008 arbejdet med coaching af teams, coaching af ledere, ansatte og medarbejderudvikling generelt. Han går til de ansatte med respekt, nærvær og en særdeles anderkendende tilgang.

Henrik hjælper med udvikling af nye perspektiver og retning og hans effektive og målorienterede karakter skaber handling, bevidstgørelse og motivation på samme tid.

Coaching af teams og grupper

Henrik tilbyder coaching af teams og grupper som ønsker at overkomme forhindringer og arbejde målrettet mod fælles mål.
Coachingen har fokus på at skabe effektive resultater.

Teamcoaching er en utrolig motiverende proces, da vi tager fat om udfordringerne og holder teamet i fokus.

Teamcoaching sætter gang i en spændende udvikling - med det samme.

3 timers Workshop "Effektivitet og arbejdsglæde"

443 team massage

Trænger I til at se hinanden i øjnene? Kan jeres arbejdsliv blive lidt sjovere, hvis I får talt ordentligt sammen - Har I glemt at påskønne hinandens forskelligheder - Bruger I teamets kompetencer hensigtsmæssigt?

Vi præsenterer en motiverende workshop til teams og afdelinger, der ønsker at sætte fokus på optimering af arbejdsdagen, relationer, effektivitet og arbejdsglæde. En workshop med et klart mål om udvikling af indsatser der skaber de resultater I ønsker.

Ser APV´en ikke for godt ud eller er den direkte rødglødende?

Ring og hør nærmere på T. 27 28 41 22

_____________________________________________________

Coaching styrker commitment og handlekraft, og der udvikles større ansvarlighed, rolleforståelse og accept i teamet.

Større motivation og effektivitet

Gennem oprigtig inddragelse i udviklingen af løsninger på egne udfordringer bliver teammedlemmerne mere motiverede og effektive. Det er deres hverdag, der er på dagsordenen. Sammen definerer I mål, der får jer til at rykke.

Et effektivt team er præget af:

 • En troværdig ledelse og kapable personer i alle roller
 • Et fælles mål og en klar retning
 • En fælles forståelse af roller, afhængighed og værdier
 • Stærke relationer med partnere uden for teamet
 • Medlemmer der har tillid til og respekt for deres kolleger i og udenfor teamet
 • Evnen til løbende opfølgning og justering af såvel den enkeltes, som teamets præstationer

Enkelte vigtige justeringer, bestemt af teamet, betyder større overblik, arbejdsglæde og engagement med bedre resultater til følge.

Teamcoaching er et langsigtet og effektivt redskab, der benyttes til at skabe sammenhæng, motivation og handlekraft i hverdagen.

Teammedlemmerne udvikler bevidsthed, ansvarlighed og præsterer bedre ved for eksempel:

 • At øge bevidstheden om medlemmernes resurser og samspil
 • At øge teamets effektivitet ved større inddragelse i udviklingen af løsninger
 • At forbedre kommunikationen og relationerne i teamet generelt
 • At beskrive mission og vision for teamet
 • At skabe ejerskab i forhold til fælles mål og strategier
 • At udvikle metoder til hvordan der skabes vinderkultur

 

leth underviser_Q6N9833_hs 443

Vil I skabe en coachende kultur?

En coachende kultur er først og fremmest inspireret af den positive psykologi. I en travl hverdag glemmer man let vigtigheden af at påskønne hinandens indsats. Kritikken bliver ikke altid givet konstruktivt, og en negativ spiral har da gunstige vilkår.

Med en coachende kultur skabes der fundament for, at alle trives bedst muligt, og får mulighed for at udvikle sig, både sammen og individuelt. Med få ganges coaching og events hjælper vi jer i gang med at udvikle en vinderkultur.

Der bliver prioriteret plads og tid til coachende samtaler og evaluering af strategierne. Når medarbejderne gensidigt lærer at coache hinanden, trækkes der på alle resurser i gruppen, og medarbejderne udvikler sig sammen, mens de lærer af hinandens problematikker.

Ved et forløb med teamcoaching bliver I bedre til:

• at forstå egen og andres tænkning og adfærd

• at holde fast i den del af virksomhedskulturen der virker

• at kunne ændre uhensigtsmæssig adfærd

• at dele jeres viden, erfaringer og refleksioner med hinanden

• at få en anden vinkel på problemer og udfordringer

• at fokusere på det der virker og anerkende hinanden i hverdagen

 

Henrikleth.com | Livjægergade 44 | 2100 Kbh Ø | T: 27 28 41 22 | Email: henrikleth@henrikleth.com | CVR 30255712