Business coaching

Business coaching skaber målrettet organisatorisk og personlig udvikling.

Coachingen tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder eller leder, og er baseret på en overbevisning om, at lederen er i stand til selv at formulere sine problemer og udviklingsområder, og at lederen med den rigtige coaching også selv er i stand til at generere de svar, der fører til konkrete individuelle handlinger.

Handlinger der hjælper lederen med at bearbejde problemer og udnytte udviklingsmulighederne, og dermed bringe lederen videre i sit liv og tættere på sine mål, såvel personligt som arbejdsmæssigt.

Coaching fungerer således som katalysator for lederens egen løsning af problemer og udvikling af evnen til at udnytte de potentielle muligheder. Coachens primære rolle er at udfordre lederen i dennes tænkning og handling.

I business coaching får du både en faglig og personlig sparring, hvor det typisk handler om at slå til og få succes på jobbet.

Gennem coachingen og den grundige refleksion, udvælges de bedste kombinationer på løsningsmodeller i forhold til udfordringer og mål.

Med en klar kurs og ny energi springer du tilbage i dit arbejdsliv, og skaber de resultater, du ønsker. Det er mit mål, at hver coachingsession er en motiverende og udviklende proces, og at du går fra coachingen med fornyet overblik, fokus og en strategi, der bringer dig nærmere målet.

I forhold til coaching er du eksperten og jeg assisterer dig i:

 • At se muligheder
 • At finde resurser
 • At skabe overblik og prioritere
 • At styrke din kreativitet
 • At konstruere excellente løsninger
 • At fastholde den nye kurs

Udfordringerne kan være

 • At forventningerne i jobbet ikke er afklarede
 • At medarbejderne gør noget andet, end det du ønsker
 • At målene ikke er afstemte og klare
 • At der mangler motivation og commitment
 • Stress

Jeg kan hjælpe dig til klarhed, struktur, gennemslagskraft og at sætte grænser, samt finde frem til den justering, der giver det bedste resultat.

Da vi ofte besidder flere resurser, end vi er bevidste om, har vi typisk blot brug for sparring med en coach, for at resurserne kan træde frem og komme i spil. Andre gange har vi måske brug for målrettet og individuel kompetenceudvikling gennem faglig sparring med en coach. Dette er typisk også billigere og mere effektivt end kurser.

 • Du kan få coaching én til én, coaching af dine medarbejdere, coaching af teams/afdelinger.
 • Coachingen er et effektivt redskab, der giver overblik, fokus, motivation og resultater - som gerne skulle kunne måles både på bundlinjen og på arbejdsglæden.

Ring til mig på 27 28 41 22 og hør om mulighederne. Henrik

Henrikleth.com | Livjægergade 44 | 2100 Kbh Ø | T: 27 28 41 22 | Email: henrikleth@henrikleth.com | CVR 30255712